در بهار آنلاین دانش مدیریت خود را متحول کنید.
خیابان بهشتی،انتهای کوچه دوم پاکستان،پلاک ۲۷
۸۸۷۳۰۱۸۴ (۵ خط)
هرروزهفته: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

اهداف دوره:

هدف از برگزاری این دوره ها افزایش توانمند سازی مدیران در تصمیم گیری و سیاستگذاری نظام مند و مقوله های مرتبط با مدیریت دارویی و نیز آشنایی دقیق با وظایف اساسی مدیران، افزایش مهارت و توانایی دانشپذیران در شناخت اصول و مبانی مدیریت دارویی و بازرگانی دارویی و جمع آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازاریابی و فروش دارویی و ارزیابی راه حلهای مختلف در مورد مسئله و تصمیم گیری و اجرایی تصمیمات حاصله در ارتباط با مسائل دارویی اعم از شناخت بازار، شناخت مشتری، شناخت رقبا و تحلیل صحیح موقعیت شرکت یا سازمان خود در بازار است می توان از اهداف دوره به موارد ذیل نیز اشاره داشت:

  • یکپارچه سازی دانش و تجربه در صنعت دارو
  • توانایی شناخت استراتژی رقابتی در بازار دارو
  • توانایی شناخت بازار و مشکلات بازاریابی و فروش دارو و ارائه و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی جهت فروش محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی
  • مهارت ایجاد نوآوری و کارآفرینی در صنعت دارو و خلق راهکارهای تجاری سازی در صنعت دارو
  • طراحی و انجام market plan در حوزه های خاص مرتبط