در بهار آنلاین دانش مدیریت خود را متحول کنید.
خیابان بهشتی،انتهای کوچه دوم پاکستان،پلاک ۲۷
۸۸۷۳۰۱۸۴ (۵ خط)
هرروزهفته: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

این دوره ویژه مدیران و كارشناسان مالی سازمان ها، شركت ها و بنگاه های اقتصادی و افرادیست که در مسیر پذیرش "سمت سازمانی مدیریت مالی" قرار گرفته و توسعه كار و حیات شغلی خود را در ارتقای امور مالی سازمان یافته اند...

برخی از سرفصل های دوره :

 • اصول حسابداری مبتنی بر مفاهیم (معرفی چرخه حسابداری، نحوه ثبت رویداد های مالی در دفاتر، معرفی صورت های مالی، شیوه های محاسبه استهلاک و حقوق دستمزد)
 •   آشنایی با قوانین موضوعه فعالیت های تجاری ( مبتنی بر قوانین و شمول و معافیت های مالیاتی و قوانین ثبت شرکتی و بیمه و ...)
 •   Finance English (Accounting and financial reporting environment, Cost accounting and Audit and financial management, Management and economy, Financial institutes and markets, Meeting and negotiation
 •   مدیریت مالی ( مبتنی بر تشریح محیط عملیاتی مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی و برنامه ریزی سود و ریاضیات مالی )
 •   مدیریت مالی پیشرفته ( مبتنی بر ارزشیابی شرکت و روش های پیشرفته ی تامین مالی )
 • بودجه بندی شرکتی ( مبتنی بر بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی مالی)
 •   مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
 •   بازارهای مالی و آشنایی با بورس و اوراق بهادار
 •   مالی بین الملل و قرار داد های بین المللی
 •   مدیریت پرتفولیوی ثروت شخصی
 •   استفاده از نرم افزارهای مالی و نوشتن طرح توجیهی با ارزیابی نرم افزار (excel در مالی و comfar )

اهداف دوره:

 •  رسیدن به ادبیات مشترک با حوزه های مالی و انسجام در تصمیم گیری های مالی شرکتی
 • کسب مهارتهای لازم در زمینه های حسابداری و مالی در محیط عملیاتی
 • کمک به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت
 • شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری
 • آشنایی با روش های نوین تامین مالی
 • آشنایی کامل نسبت به قوانین ثبت شرکتی و قوانین موضوعه کسب و کار مانند قانون تجارت ، قوانین بیمه و مالیات
 • آشنایی با بازارهای مالی و مکانیزم معاملات

چشم اندازه دوره :

فراهم کردن یک شرایط خاص برای مدیران در جهت کسب مهارتهای تصمیم گیری دانش محور و عملیاتی در حوزه مالی