در بهار آنلاین دانش مدیریت خود را متحول کنید.
خیابان بهشتی،انتهای کوچه دوم پاکستان،پلاک ۲۷
۸۸۷۳۰۱۸۴ (۵ خط)
هرروزهفته: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

چشم انداز دوره:

 • کنترل رفتارهای کارکنان،هدایت و رهبری افراد و گروه ها در سازمان
 • تصمیم گیری های لازم در مدیریت منابع انسانی سازمان
 • توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی برای آموزش هدفمند کارکنان در بسته های مدرن آموزش حین خدمت
 • ایجاد سیستم مدیریتی بکارگیری و انگیزش کارکنان در پیشبرد اهداف سازمان
 • ایجاد تحول در بخش های سازمان و کارآفرینی با ایجاد فعالیت های جدید دردرون سازمان
 • ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های مذکور به مدیران سازمان های اقتصادی ، اجتماعی و ...

اهداف دوره :

دوره توانمندسازی متقاضیان مدیریت در کسب و کارهای سازمانی

 

 • ارتقاء دانش مدیریتی
 • توانمند سازی عملی در اداره کردن سازمان
 • ارتقاء و توسعه مهارتهای مدیریتی
 • ایجاد نگرش های نوین مدیریتی
 • ایجاد انگیزش و پویایی مستمر

 

استاد دوره :

دکتر شهباز مرادیدکتر سعید شهباز مرادی

سرفصل های اصلی دوره :

 • سمینار تئوری های مدیریت
 • تئوری و طراحی سازمان
 • مدل ذهنی
 • رفتارسازمانی
 • منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته