در بهار آنلاین دانش مدیریت خود را متحول کنید.
خیابان بهشتی،انتهای کوچه دوم پاکستان،پلاک ۲۷
۸۸۷۳۰۱۸۴ (۵ خط)
هرروزهفته: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
 • دکتر الوانی
  پروفسور سید مهدی الوانی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث مسئولیت اجتماعی(مدیر گروه دوره DBA)
 • دکتر رحیم فرضی پور
  دکتر رحیم فرضی پور
  anemptytextlline
  مدرس مباحث تئوری و طراحی ساختار سازمانی
 • دکتر تهرانی
  دکتر رضا تهرانی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث مالی، سرمایه گذاری، بورس و اوراق بهادر
 • دکتر سعید شهباز مرادی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • دکتر محمد خطیبی
  دکتر محمد خطیبی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث مدیریت استراتژیک
 • دکتر وحید خزائی
  دکتر سعید خزایی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث آینده پژوهی
 • دکتر اسدالهی
  دکتر علی اسداللهی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث اقتصاد و حسابداری
 • دکتر غوثی
  دکتر محمد حسین غوثی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث اصول و فنون مذاکره
 • دکتر سیامک حاجی یخچالی
  دکتر سیامک حاجی یخچالی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث مدیریت پروژه
 • دکتر امین اسدالهی
  دکتر امین اسداللهی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث بازاریابی، تحقیقات بازار
 • دکتر بهنود اله وردی
  دکتر بهنود الله وردی
  anemptytextlline
  مدرس برند و تبلیغات
 • دکتر وحید قربانی
  دکتر وحید قربانی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث رفتار سازمانی و منابع انسانی
 • دکتر خاکی
  دکتر غلامرضا خاکی
  anemptytextlline
  مدرس اخلاق و روش تحقیق
 • دکتر قربانی
  دکتر امیر تجریشی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث مالی و سرمایه گذاری
 • دکتر محمد بلوریان تهرانی
  anemptytextlline
  مدرس مباحث استراتژی های بازاریابی