در بهار آنلاین دانش مدیریت خود را متحول کنید.
خیابان بهشتی،انتهای کوچه دوم پاکستان،پلاک ۲۷
۸۸۷۳۰۱۸۴ (۵ خط)
هرروزهفته: ۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

معرفی MBA

 MBA (Master of Business Administration) مبتنی بر این مفهوم است که بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است: در این صورت ما دیگر نیازی به پیش بینی آینده نداریم و دیگران باید آینده ای را پیش بینی کنند که ما آن را ساخته ایم. MBA افراد را از حالت کارمندان حقوق بگیر (Employee) به سمت کار آفرین (Entrepreneur) هدایت می کند .

MBA نیاز به تغییر و توانایی تغییر را به ما آموزش می دهد: تا در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است و تغییر نه یک استثنا، بلکه تبدیل به قاعده شده است. بتوانیم بقا داشته باشیم و شرایط لازم را برای نو آوری و توسعه سازمانی فراهم کنیم . MBAبه ما آموزش می دهد که همه چیز تغییر می یابد . مگر تغییر و درجریان این تغییر، الزاما نیرومند ترین گون ها نیستند که باقی می مانند . بلکه آنانی می توانند به زندگی ادامه دهند که با تغییرات محیطی سازگار شوند.

در دوره MBA می آموزیم برای پیشرفت در کار ، بیشتر از مهارت های فنی، نیاز به توانایی کار با دیگران و فنون ارتباط و مذاکره داریم و نهایتاً اینکه توانایی و مهارتهایی نیاز داریم برای ساختن آینده و در این دوره متوجه می شویم " کشف واقعی نه دریافتن سرزمین های جدید، بلکه در دیدن با چشمانی جدید است."

مزیت ها و ویژه گی های بارز MBA

دوره MBA شما را با مهارت های عمومی مدیریت در هر شغل و رده سازمانی آشنا می کند.
اگر علاقه مند به تغییر شغل خود هستید، MBA می تواند به عنوان ابزاری مفید در این راه به شما کمک کند. حتی اگر هم اکنون علاقه ای به تغییر شغل خود ندارید، هنوز این احتمال وجود دارد که با ورود به دوره MBAو یا تغییر نگرشی که در شما رخ می دهد، علامند شوید شغل خود را تغییر دهید.
دوره MBA شما را برای ایجاد و هدایت کسب وکاری موفق، یاری می کند.
MBA برای شما و برای شرکتی که دارید یا در آن مشغول به کار هستید مزیت رقابتی ایجاد می کند.
درطی دوره MBA ، برای موفقیت در کسب و کار و ارتقای روابط اجتماعی، شبکه های ارتباطی بسازید.
گذراندن دوره MBA باعث پیشرفت و ارتقای شغلی شما می شود.
بی شک، یکی از بارزترین نتایج گذراندن دوره MBA افزایش میزان درآمد شماست.
با گذراندن دوره MBA و داشتن مدرک آن، امنیت شغلی شما، حتی در زمان رکود اقتصادی، افزایش می یابد.
دوره MBA از طریق توانمند سازی و تغییر نگرش، باعث افزایش رضایت شغلی می شود
گذراندن دوره MBA با پرورش صفت های بایسته رهبری، توانایی رهبری را در شما افزایش می دهد.
گذراندن دوره MBA، در عین توسعه مهارت های فرد، باعث تکامل شخصیت او می شود.
گذراندن دوره MBA، باعث تغییر در نگرش انسان می شود

معرفی دوره های نیمه حضوری یکساله MBA

مرکز آموزش آنلاین موسسه آموزش عالی آزاد بهار در راستای استفاده بهینه از زمان مدیران و صاحبان کسب و کار به ارائه آموزش های کاربردی MBA و DBA بصورت آنلاین می پردازد، ۷۵ درصد آموزش ها بصورت آنلاین و به همراه محتوای چندرسانه ای و تعاملی بوده و مابقی ساعات آموزشی در کلاس های حضوری برگزار می شود. ساختار دوره ها به نحوی طراحی و اجرا شده اند که پس از ارائه هر درس، مطالعات موردی که در دنیای واقعی اتفاق افتاده اند ارائه شده است. در پایان هر یک از دروس دوره ای آزمون هایی جهت خودآزمایی و سنجش مهارت هر یک از بخش ها آورده شده است که بصورت کاملا آنلاین انجام می شود. بزرگترین امتیاز دوره های نیمه حضوری امکان پیش بَری کار و تحصیل و استفاده از آموخته های خود در محیط کسب و کار و ارتقاء و پیشرفت شغلی می باشد.